Årsmøte

Årsmøte

Publisert av Morten Næs den 22.02.22. Oppdatert 21.06.22.

Vi var 16 medlemmer (inkludert styret) som deltok på årsmøtet tirsdag 15. februar 2022 kl. 19:00 på Borre Stasjon.  Formann Sven Eriksen ønsket velkommen. Deretter gikk Sven igjennom dagsorden. Innkallingen ble godkjent, dagsorden ble godkjent, møteleder ble Sven Eriksen og referent Thor Thygesen.  Årsberetningen for 2021 ble lest av sekretær Thor Thygesen uten merknader.  Kasserer Madelen Eriksen gjennomgikk årsregnskapet. Ingen kommentarer.  Regnskapet var gjennomført av revisor.  Ingen kommentarer.  Revisjonsberetningen ble fremlagt.  Til å undertegne protokollen ble Lorang Harald Nyborg og Ole Erik Hansen valgt. Ansvarsfrihet for avgående styremedlemmer ble vedtatt.  Kontingenten for 2022 forblir kr. 400,- 

Valg:   Styret og øvrige verv har tatt gjenvalgStyret og øvrige verv består da av  følgende personer 

Møtet ble hevet.

Årsberetningen kan du lese her og protokollen her

Flere bilder kan du se her