Minneord - Per "Buick" Johansen

Minneord - Per "Buick" Johansen

Publisert av Morten Næs den 05.02.21.

Per var med å stifte klubben i 1980 og var medlem i alle år siden.  Han var en «nestor» i bilmiljøet og godt kjent – ikke bare i Vestfold, men også i resten av landet.  Per ble utnevnt til æresmedlem på klubbens 40 års jubileum i 2020.  I den forbindelse ble det skrevet en liten tale til ham som ble gjengitt i Stasjonsposten nr. 83.

Vi er svært takknemlig for innsatsen han gjorde for klubben vår og med sitt gode humør bidro han alltid til et godt miljø i klubben.  Hans kunnskaper og ikke minst evne til å fikse og restaurere kjøretøy var helt utrolig.  Vi har mistet en utrolig ressurs og Per kommer til å bli savnet.

Våre tanker går til hans familie og venner. Vi lyser fred over hans minne.