Øvrige verv
MaterialforvalterEinar Kaldbast2021-2022
HuskomitéGunnar F. Halvorsen2021-2022
RevisorKnut Erik Svendsen2022
ValgkomitéEinar Kaldbast2022-2023
Kjell Fredriksen2021-2022
LMK komitéPer Lie Andersen2022-2023
Svein Andreassen2022-2023

 

Valgperiode for styret:

Verv

Navn

Valgperiode

Leder

Sven Eriksen

2022

Nestleder

Morten Næs

2021-2022

Sekretær

Thor Thygesen

2022-2023

Kasserer

Madelen Eriksen

2021-2022

Styremedlem

Svein Andreassen

2022-2023

Varamedlem

Ragnar Aslesen

2022-2023

Varamedlem

Lorang Harald Nyborg

2021-2022