Øvrige verv:Valgperiode (fra årsmøte til årsmøte)
MaterialforvalterSven Eriksen2024-2026
HuskomitéGunnar F. Halvorsen2023-2025
RevisorKnut Erik Svendsen2024
ValgkomitéEinar Kaldbast2024-2026
Unn Brekken2023-2025
LMK komitéPer Lie Andersen2024-2025
Svein Andreassen2024-2025

 

Valgperiode for styret:

Verv

Navn

Valgperiode (fra årsmøte til årsmøte)

Leder

Ann Christina Pettersson

2024

Nestleder

Kjell Fredriksen

2023-2025

Sekretær

Thor Thygesen

2024-2026

Kasserer

Madelen Eriksen

2024-2026

Styremedlem

Svein Andreassen

2024-2026

Varamedlem

Ragnar Aslesen

2024-2026

Varamedlem

Lorang Harald Nyborg

2023-2025