Øvrige verv
MaterialforvalterEinar Kaldbast2019-2020
HuskomitéGunnar F. Halvorsen2019-2020
Redaksjonskomité Morten Næs
Knut Bugaarden
2019-2020
2019-2020


RevisorKnut Erik Svendsen2020
ValgkomitéEinar Kaldbast2020-2021
Ragnar Aslesen2020-2021
LMK komitéPer Lie Andersen2020-2021
Svein Andreassen2020-2021

 

Valgperiode for styret:

Verv

Navn

Valgperiode

Leder

Sven Eriksen

2020

Nestleder

Morten Næs

2019-2020

Sekretær

Thor Thygesen

2020-2021

Kasserer

Madelen Eriksen

2019-2020

Styremedlem

Svein Andreassen

2020-2021

Varamedlem

Gunnar Rostad †

2020-2021

Varamedlem

Lorang Harald Nyborg

2019-2020

 

Årsmøtet som skulle vært i februar 2021 har ennå ikke blitt gjennomført.  Derfor er styret og øvrige verv fra 2020 fortsatt det samme