Stasjonsposten var klubbens medlemsblad inntil 2021 og har blitt utgitt siden 2003.  Dessverre var det ingen som ville overta redaktøransvaret og bladet ble nedlagt i 2021.  Her kan du lese alle utgavene: