Skal du søke om LMK forsikring?

Vi anbefaler at du tegner forsikring gjennom LMK.  Du finner søknadsskjemaer/veiledning hos LMK.  En person i styret skal underskrive på vegne av klubben basert på gjeldende regler.  Per Lie Andersen (90 91 01 52) er vår besiktigelsesperson og er behjelpelig med å fylle ut skjemaet hvis du trenger hjelp og må kontaktes om bilen har verdi over det som er satt av forsikringsselskapet for egenmelding, kr 300.000,-  Ved besiktigelse av veteranbil påløper det et honorar.  Dette er for tiden kr. 600,- per bil.