Årsmøte

Årsmøte

Som sedvanlig ble årsmøtet avholdt 2. tirsdagen i februar.  Det var 19 medlemmer som møtte opp.  Formannen startet med å gå igjennom dagsorden.  Til referent ble Thor Thygesen valgt, og møteleder ble Sven Eriksen.  Til å underskrive årsmøte protokollen ble Per Lie Andersen og Ole Erik Hansen valgt.  Så ble de ulike punktene gjennomgått med opplesing av årsberetningen av sekretær Thor Thygesen, regnskap og revisjonsberetning ble gjennomgått av kasserer Madelen Eriksen.  Alt ble godtatt og til applaus.  Det ble bestemt at kontingenten forblir den samme - kr. 400,- per år. 

Det ble også noen endringer i styret.  De fleste tok gjenvalg, men leder Sven Eriksen takket av etter 4 år i styret.  Han ble overrakt flott blomsterbukett for innsatsen.  Inn i styret som ny leder kommer Ann Christina Pettersson.  Det er veldig gledelig at vi nå har fått en kvinne som leder.  

Du kan se flere bilder fra årsmøtet her

Årsberetningen kan du lese her

Referatet fra årsmøtet kan du lese her