Årsmøte

Årsmøte

Publisert av Morten Næs den 15.02.23. Oppdatert 24.02.23.

Som sedvanlig ble årsmøtet avholdt 2. tirsdagen i februar.  Det var 22 medlemmer som møtte opp.  Formannen startet med å gå igjennom dagsorden.  Til referent ble Thor Thygesen valgt, og møteleder ble Sven Eriksen.  Til å underskrive årsmøte protokollen ble Per Lie Andersen og Unn Elisabeth Brekken valg.  Så ble de ulike punktene gjennomgått med opplesing av årsberetningen av sekretær Thor Thygesen, regnskap og revisjonsberetning ble gjennomgått av kasserer Madelen Eriksen.  Alt ble godtatt og til applaus.  Det ble bestemt at kontingenten forblir den samme - kr. 400,- per år.  Det var også kommet inn et forslag fra et av medlemmene om å endre litt på vedtektene.  Vi klarer ikke å tiltrekke oss yngre medlemmer og som et tiltak til å gjøre noe med det ble det etter litt diskusjon vedtatt at ordlyden "eldre biler" erstattes med "eldre- og hobbykjøretøy" i vedtektene.  Det ble også besluttet å endre utstillingene våre til å inkludere både veteran- og hobbykjøretøy.  Vi håper det kan bidra med å gjøre klubben mer åpen for nye generasjoner.

Det ble også noen endringer i styret.  De fleste tok gjenvalg, men nestleder Morten Næs takket av etter mange år i styret.  Han ble overrakt flott blomsterbukett for innsatsen.  Inn i styret som ny nestleder kommer Kjell Fredriksen.  Unn Elisabeth Brekken overtar som medlem av valgkomiteen etter Kjell Fredriksen.

Klubbens andre æresmedlem ble Svenn "Påsan" Hansen.  Se egen artikkel om dette.

Du kan se flere bilder fra årsmøtet her

Årsberetningen kan du lese her

Referatet fra årsmøtet kan du lese her