Informasjon til medlemmene

Publisert av Morten Næs den 19.03.21.
Men vi har jo hatt noen små lyspunkter i løpet av året, blant annet noen kjøreturer og besøk hos Arild Colban osv. Men utstillingene, sommeravslutningen, grillaften med LSVK, Damenes aften eller julebord ble det ikke noe av.

Det er heller ikke lett å holde Gamle Borre Stasjon åpen for tiden (kaffe og bilprat). Vi har jo "løse stoler» så vi kan være maks 10 personer til stede av gangen. Årsmøtet er utsatt inntil videre og vi kommer nærmere tilbake med flere opplysninger så snart det lar seg gjennomføre.

Men vi ser framover. Vi har lagt inn i kalenderen "Vår-utstillingen" 30. mai, Vestford 6. juni og "Høst-utstillingen" 29. august, men foreløpig vet vi ikke om det blir tillatt med disse arrangementene.  Vi hadde også en bilkortesje rundt i byen på 17. mai i fjor. Det samme planlegger vi å i år også - hvis det lar seg gjennomføre.  Det var et populært innslag. Vi oppfordrer alle til å sjekke ut hjemmesiden vår www.hovk.no hvor vi legger ut informasjon fortløpende.  Der har det også blitt lagt ut litt flere bilder og videoer fra klubbens "barndom".

Styret har tatt gjenvalg, men vi trenger en varamann til styret. Vårt mangeårige medlem Gunnar Rostad gikk dessverre bort i fjor så vi trenger en ny person til å være med i styret. Si ifra hvis du ønsker å bidra.

Vi sender ut medlemskontingenten i løpet av nær framtid og setter pris på alle som fortsatt støtter oss med sitt medlemskap.

Vi håper på "lysere" tider etter hvert som flere blir vaksinert, og at vi kan møtes igjen.  Inntil det, ta vare på hverandre og så sees vi snart igjen.


Hilsen

Styret i HOVK