Tur / Kortesje

Vi kjører som vanlig i kortesje, gjennom byen (Horten) Starter kl. 1400 fra Brygga (som siste år). Vi møtes kl. 1330 (på brygga)

Detaljer

Dato tirsdag 17. mai 2022
Klokkeslett 14:0015:00
Kalender Medlemsmøter

Sted

Navn Gamle Borre Stasjon
Adresse
Kirkebakken 1C
3184 Borre
Stedsbeskrivelse Horten & Omegn Veteranvognklubbs lokale