Årsmøte

VI MINNER OM ORDINÆRT ÅRSMØTE I HORTEN & OMEGN VETERANVOGNKLUBB 13. FEBRUAR 2024 KL. 1830 Dagsorden: Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av referent og møteleder Valg av 2 personer til å underskrive årsmøte-referatet Årsberetning 2023 Regnskap og revisor beretning Ansvarsfrihet for avgående styre Valg av styre og underkomiteer Kontingent 19pax

Detaljer

Dato tirsdag 13. februar 2024
Klokkeslett 18:3021:00
Kalender Medlemsmøter

Sted

Navn Gamle Borre Stasjon
Adresse
Kirkebakken 1C
3184 Borre
Stedsbeskrivelse Horten & Omegn Veteranvognklubbs lokale