Årsmøte 19. oktober 2021

Årsmøte 19. oktober 2021

Publisert av Morten Næs den 25.10.21. Oppdatert 11.11.21.

Vi var 17 medlemmer (inkludert styret) som deltok på årsmøtet tirsdag 19. oktober kl. 19:00 på Borre Stasjon.  Formann Sven Eriksen ønsket velkommen og vi startet med 1. minutt stillhet for medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte.  Deretter gikk Sven igjennom dagsorden. Innkallingen ble godkjent, dagsorden ble godkjent, møteleder ble Sven Eriksen og referent Thor Thygesen.  Årsberetningen for 2020 ble lest av sekretær Thor Thygesen uten merknader.  Kasserer Madelen Eriksen gjennomgikk årsregnskapet. Ingen kommentarer.  Regnskapet var gjennomført av revisor.  Ingen kommentarer.  Revisjonsberetningen ble fremlagt.  Til å undertegne protokollen ble Kjell Fredriksen og Einar Kaldbast valgt. Ansvarsfrihet for avgående styremedlemmer ble vedtatt.  Kontingenten for 2021 blir kr. 400,- som tidligere.

Valg:   Styret har tatt gjenvalg, og Ragnar Aslesen går inn som varamedlem for avdøde Gunnar Rostad.  Redaksjonskomiteen utgår da Stasjonsposten har blitt lagt ned.  

I valgkomiteen sitter nå Einar Kaldbast og Kjell Fredriksen.  Revisor blir fortsatt Knut Erik Svendsen.  Styre og øvrige verv består da av følgende personer 

Møtet ble hevet

Leder Sven Eriksen overrakte gave til Georg Erik Olsen og Vidar Kringlum for vel utførte tjenester med vaffelsteking og plenklipping.  Morten Næs ble overrakt flott blomsterbukett for sin innsats med Stasjonsposten gjennom mange år.

Årsberetningen kan du lese her og protokollen finner du her

Flere bilder kan du se her